Không có chỗ chơi thì cho con về quê chứ chả hiểu sao con mới 1-2 tuổi mà các mẹ cho đi đua xe BMX. Phục các mẹ rồi đấy.