Các mẹ vui lòng chỉ giúp em nơi bán kem Bubchen, sudocream, desitin trong Sài gòn. Em cảm ơn