Các mẹ ơi khi chọn mua BỈM cho bé l àm thế nào phân biệt được màng đáy nylon và màng đáy dạng vải, Tớ thấy ngoài mác có phải bỉm nào cũng ghi rõ ràng đâu, xin các mẹ chỉ giáo?