Các mẹ cho em xin ý kiến về vấn đề này với nhé, em đọc ở sách thấy bảo là nếu cho con bú trong mấy ngày này thì e bé dễ bị đi kiết lị, không biết có đúng không?