Con tôi sinh được 20 ngày rồi, bé bú rất nhiều và ngủ nhiều. Nhưng khi ngủ hay triển người và ợ sữa? Làm cách nào để giúp bé hạn chế triển người và không ợ sữa nữa. Mong các mẹ giúp tôi với.