Bé nhà mình 5 tuổi, chỉ học ở nhà nhưng bé đọc truyện tiếng Anh khá là hay nhé