Con em hơn 6 tháng tuổi ban ngày ở nhà toàn nằm võng đu đưa ngủ nên rất cháu ngủ rất say. Gần đây có lẽ do ở nhà cháu nằm võng quá nhiều nên ban đêm nhất định ko chịu nằm giường mà cứ ưỡn lên đòi ra nằm võng. Có đêm em đánh vật cả cháu cố gắng đặt giường nhưng được một lúc cháu lại vật vã, cho ra nằm võng thì lại ngủ im thin thít. Mẹ cháu có đêm chỉ ngủ được có 2 tiếng mà sáng hôm sau phải đi làm. Hichic. Các bà mẹ thông thái ơi, có giải pháp nào không giúp em với!!