Bé nhà mình 3 tuổi mấy hôm rồi sốt nôn không đi ngoài đi khám được biết ViêmA có mủ - kháng sinh 2 ngày rồi nhưng vẫn thấy cháu uống sữa bất kì là không tiêu - sau vài tiếng vẫn nôn toàn bộ kèm sữa - có phải rối loạn tiêu hóa không các mẹ.