Câu hỏi này không có tính phân biệt vùng miền hay gì đâu các mẹ ạ. Em chỉ thắc mắc chuyện là có phụ huynh hỏi em rằng, liệu có phải mình thuê bảo mẫu hay gia sư cho bé, và cả chuyện cho bé đi học thì bé sẽ bị ảnh hưởng bởi giọng nói của họ hay không? Có trường hợp mà bố mẹ thì nói giọng Nam nhưng con lại lai giọng Bắc, có người lại nói giọng Bắc nhưng con lại nói lai giọng miền Trung… Em hỏi để biết đường nếu mà thật thì thuê cô bảo mẫu nói giọng như vợ chồng nhà em, để bé quen, chứ không mốt dắt con đi họ hàng thì lại bảo sao giọng bé khác của bố mẹ thế. Là vậy đó các mẹ ạ.