Minh` sáp sinh baby roi`, cuối thang' 11 nay` la` minh` sinh em be' roi`. Bay gio` minh` dang rát ban khoan la` không biết' co' nên mua may' sươi hay j j do ko??? Không biết là lúc đó trời có lạnh lắm không và cũng không biết có nên dùng cái sưởi đó không nhi??? Các mẹ nào đã dùng rồi cho mình hỏi với!


Mình có đọc một lần ở WTT là có mẹ đã mua quạt sưởi ở phùng hưng thì phải! Có mẹ nào biết về vấn đề này thì trả lờ hộ mình với!