Mình đang phân vân quá, khôgn biết có nên cho bé uống Potassium Iodide không vì hôm trước đi ăn cỗ trót ăn một ít mực. Đọc các thông tin tra trên gúc-gồ và thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc confused quá. Mẹ nào có kinh nghiệm cho con uống rồi thì chia sẻ với mọi người nhé.