Ước tập 2 của mình sẽ là con gái để mình thỏa sức diện cho nàng í như các bé gái cute bên dưới mới được ;;)