Cu lớn nhà mình hiện nay tròn 4 tuổi mà vẫn bị đái dầm nhiều khi ngủ trưa khoảng 2 tiếng cũng đái dầm. Đêm nào mình cũng phải đánh thức cháu dậy đi đái 2 lần nhưng nhiều khi mới ngủ một lúc đã đái rồi mặc dù mình vẫn cho cháu đái trước khi đi ngủ. Minh cũng đã thực hiện chế độ ăn ít nước vào buổi tối nhưng vẫn ko hiệu quả. Mình cũng đã cho cháu uống thuốc cam đái dầm nhưng uống thuốc thì đêm chỉ đái một lần và dừng thuốc lại đái dầm như cũ, và hình như thuốc đó làm giữ nước nên cháu vẫn ăn uống như thế mà đêm lại đái ít đi và có vẻ béo lên. Mẹ nào biết có thuốc gì chữa được mách giùm mình với. Đêm nào hai vợ chống cũng phải dậy si đái cho cu cậu mệt kinh khủng.