Từ 16 - 24 tháng là thời điểm thích hợp nhất để bé đi nhà trẻ. Cùng với đó là sự lo lắng vô cùng của mẹ. Em sưu tầm được bài viết để các mẹ cùng tham khảo trong quá trình chuẩn bị cho con đi trẻ nhé