Hi các mom, 


Tình hình con minh đang được hơn 2th, đang tìm trường mầm non khu vực Tân Bình nhận trẻ từ 6th tuổi vì mẹ phải đi làm ko có ai trông, ngân sách khoảng dưới 6tr, các mẹ có ai đã gửi con trường nào tốt xíu cho mình tham khảo với, mình đang rất hại não về vấn đề này giúp mình với :(