Bé nhà mình nếu đặt để bé gối đầu nên gối của bé thì bé nhanh dậy lắm, nên mình hay cho bé gối đầu nên cánh tay của mình rồi cho bé quay vào mình mà ngủ thì bé ngủ được rất lâu. Các mẹ cho mình hỏi là việc mình hay cho bé gối đầu tay để ngủ như vậy có tác hại gì không ?