Các mẹ ơi, bé tí nhà em được tròn 8 tháng nên cho tí ra bắc thăm ông bà nội thì sẽ phải đi máy bay + ô tô nên mẹ cháu lo lắm, không biết phải chăm sóc cháu về sức khỏe cũng như dd thế nào. Các mẹ nào có kinh nghiệm đưa con đi chơi rồi chia sẻ giúp mẹ cháu với. Cảm ơn các mẹ nhiều