Cu con nhà mình rất mê chơi ô tô mà bố mẹ cháu chẳng có "nhìu xìn" để mua cho cháu cái mới, vậy có mẹ có xế hộp (đồ chơi thôi nha) đã hỏng cũng được và muốn dọn nhà thì PM cho mẹ cháu nhé. Cháu thì được cái rất dễ tính, chẳng cần chạy pin chạy peo gì, chẳng cần màu sắc xanh đỏ, chỉ cần đó là cái ô tô ngồi lên được là cháu OK liền.