Cách điều trị bệnh Tăng động ở trẻ được chia sẻ bởi các bác sĩ ,thầy thuốc hàng đầu tại Việt Nam, các bố mẹ xem sau giới thiệu chương trình thì đến nội dung chính nhé.