Ngày tết bọn trẻ con mà ốm thật sự rất mệt. Nghe nói sữa kid essentials có tăng đề kháng, tiêu hoá tốt. Có mom nào dùng thử chưa