Con em 15 tháng, cháu hiếu động, hay nghịch. Mấy ngày vừa rồi nóng quá cháu rất hay đòi uống nước. Em cũng muốn cho cháu uống, nhưng uống nhiều lại sợ không ăn được bột nữa, mà không cho thì nàng đòi, nhìn rất tội; nhìn con uống nước như chết khát thì lại thương... hic!!! Có mẹ nào như em không? Các mẹ cho con uống nước thế nào cho đủ và đúng ạ???


Cảm ơn các mẹ nhiều:Rose::Rose::Rose: