Em ở SG mà tìm của hàng bán các loại đồ chơi thông mình cho các bé mà không thấy, e gọi hòi 1080 mà toàn cho em các địa chỉ trang web bán hàng tại HN không thôi hoặc là các nhà sản xuất nhưng ng ta chỉ bán với số lượng nhiều thôi, không bán lẽ cho mình :Worried: