Tình hình là bé nhà mình khi chơi với bạn bị va mặt vào nhau, bị tím mặt, hôm đầu mình có bôi Bạch hổ hoạt lac cao, mấy hôm không bôi nữa, mấy ngày rồi mà bé vẫn con vết xanh vàng vàng, mẹ nào biết làm thế nào cho hết vết xanh hơi ngả vàng trên mặt bé chỉ dùm mình nhé.