Bé nhà mình đuoc 1.5 tháng rồi, trước mình vẫn cho bé tu bình trước khi đi ngủ. Nhưng đợt vừa rồi bé bị ho mất hơn 1 tuần, mẹ cháu thấy tội nghiệp cháu nên ko cho ti bình thế là thôi bây giờ thì nhất định bé ko chịu ti bình. Mẹ cháu đã đổi loại sữa, núm ti, kiểu bình nhưng đều vô ích. Mình phải tập cho em bé nhà mình thôi chứ nếu ko khi mình đi làm thì mệt lắm. có mẹ nào có cách nào ko giúp mình với