Các mẹ trên diễn đàn lại cho em hỏi 1 tí : Bé nhà em mới được 14 ngày tuổi, nhưng bị đi táo bón, có cách (mẹo) nào chữa được không (mà chưa cần phải dùng thuốc). Cám ơn các mẹ nhìu nhìu.