Mọi người ơi,be của e đc 17 tháng,be mới bị bệnh chàm khoảng 20 ngày nay và bệnh đang lan ra rất nhanh.E đã cho bé đi khám ở bv da liễu hcm.Dc kê thuốc uống và bôi nhưng chưa thấy tiến triển.Moi người biết thì chỉ cách cho e vs nhé