chòa các mẹ! bé nhà em dược 10 tháng rùi mà chẳng chịu đứng gì cả các mẹ ạ. em không biết làm cách nào đây bé nhà bên cũng bằng tháng đã vin tường đi dược rùi.hix sốt ruột quá có mẹ nào có con như em không ? như vậy con em có chậm biết đi không cac mẹ nhỉ?