Giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, biết tên gọi và những đặc điểm đặc trưng của một số cây, quả thân thuộc : hình dáng, màu sắc…mang lại thú vị và tích cực trong học tập, từ đó nuôi dưỡng lòng đam mê học hỏi ở trẻ,cũng như giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ


Link video: https://www.youtube.com/watch?v=XU3NWbE4Znk


Loading interface...