Đây là video nói về những nguyên nhân phổ biến, nguyên nhân chính gây bệnh tự kỷ ở trẻ nho mà nhiều bậc cha mẹ vẫn vô tình xem nhẹ hoặc chưa hiểu rõ.