★ Hôm nay Kênh Giúp Mẹ Chăm Bé sẽ tiếp tục mang đến những thông tin bổ ích về việc giáo dục những kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Trước hết chúng ta có thể hiểu kỹ năng sống cho trẻ sẽ bao gồm những kỹ năng cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ ví dụ như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng học tập, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ bản thân,...

★ Trong đó, kỹ năng tự bảo vệ bản thân là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất. Kỹ năng này không chỉ giúp trẻ được phát triển trong một môi trường an toàn mà còn rèn luyện đức tính tự lập, và sự tự tin cho bản thân mình.

Loading interface...
Loading interface...