- 8 Kỹ năng sinh tồn cần dạy cho trẻ càng sớm càng tốt


- Cha mẹ không thể bên cạnh con cái mọi lúc mọi nơi. chính vì vậy, hãy dạy cho chúng những kỹ năng sinh tồn cơ bản, để có thể tự mình xoay sở trong những tình huống xấu nhất.