Tớ mới cho con gái đi học được vài ngày (mầm non tư thục). Vừa rồi nói chuyện với cô bạn thì cô ấy bảo hôm nay cần phải phong bì cho cô giáo, tớ giật hết cả mình vì chưa có ý nghĩ này bao giờ. Sắp đến giờ đón con rồi mà tớ phân vân chưa biết có nên không và nên đưa như thế nào nữa:Sigh:. Các mẹ giúp tớ với, tớ cám ơn nhiều lắm.