Mọi người thích bánh kiểu truyền thống hơn hay hiện đại hơn ạ?

hình ảnh