:Crying:ngày nào minh cũng tham gia chắc nghiệm mong may mắn sẽ đến để có quà cho con trai mà vẫn chưa được