Thưa BS.


Tôi thấy trên bao bì của sữa công thức dạng nước Nestle Gấu có thành phần chất lượng chủ yếu là OMEGA 3 và OMEGA 6. BS cho tôi hỏi OMEGA 3 và OMEGA 6 là chất gì? Và tầm quan trọng của chất này đối với sự phát triển của bé như thế nào?


Cảm ơn BS.