Bác sỹ cho em hỏi là dòng sữa 1-3 khác với 3-6 như thế nào? Nó trội hơn nhưng thành phần dinh dưỡng gì?


Mong bác sỹ tư vấn giúp em.