Trước năm 1975, ba bà Hưng là người gốc Huế, đi lính tại Quy Nhơn nên đưa gia đình vào đây sinh sống. Trong thời này, bà quen biết và kết hôn với một một kỹ sư người Philippines.

Tháng 4/1975, bà Hưng dẫn các con về quê chồng tại Philippines. Ba mẹ cùng hai em của bà sống tại Quy Nhơn được một thời gian rồi đi kinh tế mới vào Đồng Nai, Bình Dương. Địa chỉ được thay đổi nhiều lần, từ đó mà bặt tin.

Mời quý vị và các bạn xem lại 𝐍𝐂𝐇𝐂𝐂𝐂𝐋 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟑𝟏 tại: https://www.youtube.com/watch?v=pl9HNSAG1Tw