Năm 1965, ông Nguyễn Văn Mẫm là người miền Nam đi lính ở Đông Hà – Quảng Trị. Tại đây, ông Mẫm yêu và cưới bà Hoàng Thị Gái. Ông bà sinh được hai người con là Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Văn Năng. Khoảng tháng 09/1975, do cuộc sống lao động cực khổ và sự dè bỉu của những người làm cùng trong hợp tác xã, ông Nguyễn Văn Mẫm đã dẫn người con trai thứ hai là Nguyễn Văn Năng, khi đó mới 3 tuổi, từ Quảng Trị trở về miền Nam sinh sống. Từ đó cho đến nay, gia đình không nhận được thông tin gì về ông Mẫm.

Nếu ông Mẫm và anh Năng hoặc bất kỳ ai biết tin tức họ xem được tin này, mong hãy liên hệ với NCHCCCL.