NCHCCCL đã cố gắng 10-12 năm, thời gian tìm kiếm cho từng hồ sơ từ vài tháng mà cũng có khi đến 10 năm - thì vẫn còn khoảng 40 ngàn hồ sơ đang chờ đợi. Cho nên, hơn lúc nào hết, NCHCCCL đang rất cần sự chung tay làm công việc nhân đạo này, cần sự tài trợ từ các nhà hảo tâm, để hoạt động đoàn tụ người thân được tiếp diễn.


NCHCCCL 132 sẽ làm tập hồ sơ rất dầy mang tên Đường Bảy sẽ mỏng đi 1 tệp, sẽ làm kết thúc mỹ mãn thêm 1 cuộc phân ly từng diễn ra trên con đường ly loạn, liên tỉnh lộ 7 của 45 năm về trước.


1976, 6 người anh em chia ly, 3 người theo cha vào tận cực Nam - mũi Cà Mau và 3 người theo mẹ lên địa đầu tổ quốc, Lào Cai. Họ cũng sẽ đoàn tụ hôm nay.


Một nhánh thất lạc của dòng họ Trương - Đinh ở làng cổ Mỹ Lợi, Thừa Thiên Huế sẽ không còn "bơ vơ" khi cả họ tộc đến đón về.