"10 năm Như chưa hề có cuộc chia ly... với hơn 100 chương trình, như 1 cuốn tiểu thuyết của cả dân tộc này." -- Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

"Như chưa hề có cuộc chia ly... là chương trình truyền hình hiếm hói trong thời gian gần đây chứng minh được thế mạnh của truyền hình trong việc kể lại NHỮNG CÂU CHUYỆN LỚN và GIÀU SỨC LAY ĐỘNG về con người, xã hội và lịch sử Việt Nam trải suốt thế kỷ 20" --Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Giang - Chuyên gia nghiên cứu Truyền thông, Đại học Pennsylvania - Hoa Kỳ.

Thân phận con người phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi bản thân, nhưng số phận đất nước xác định, nhưng lựa chọn này nhiều hay ít, dễ dàng hay gian khó. NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY 129 này kể lại 4 hoàn cảnh chia ly đi song song với lịch sử chung của đất nước từ những năm 1930 đến nay.