NCHCCCL TIẾP ĐOÀN SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TRONG KHÓA HỌC VỀ BÁO CHÍ - CHIẾN TRANH - HÒA BÌNH