Một câu chuyện xãy ra gần 50 năm về trước, rất tiếc khởi điểm lúc đó chỉ có ly tán - cha mẹ chia tay, 2 con theo cha về Nam, 4 con ở lại cùng mẹ tại Cực Bắc đất nước. Không một mối liên lạc, không một chút tin tức, biệt tăm mãi cho đến tận hôm nay.

Mời quý vị và các bạn xem lại 𝐍𝐂𝐇𝐂𝐂𝐂𝐋 𝐬𝐨̂́ 𝟏32 tại: https://www.youtube.com/watch?v=fnBYm76wv7E