45 năm sau ngày vượt biên sang Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Hậu về lại Việt Nam tìm kiếm gia đình của mình. Thời gian đã không chờ đợi một ai, mẹ ông Hậu đã mất từ năm 2016, ba dù rất yếu nhưng vẫn đến đón ông trong ngày trở về.

Mời quý vị và các bạn xem lại 𝐍𝐂𝐇𝐂𝐂𝐂𝐋 𝐬𝐨̂́ 𝟏31 tại: https://www.youtube.com/watch?v=pl9HNSAG1Tw