mùa đông giá rét đến gần. hôm nay em xinh phép chia sẽ cái nghèo của bình phước.


- ngày 22 tháng 12 năm 2018 nhóm trẻ tụi em có. gôm mọi người lại cùng giúp đở trẻ em nghèo hiếu học


1 số gia đình cực kỳ khó khăng trong mùa đông sắp tới.


- hôm nay tụi em lên đay xin những thứ không cao sang. nhưng những thứ đó rất cần mua đông này


- thứ nhất: xin quần áo củ con mặt được..


- thứ 2 : mền mùng chiếu gói. còn dùng được. mùa đông tới trên đó rất thiếu


- thứ 3. sách vở của các con anh chị sài tốt. không học bỏ ra


- thứ 4 . mọi người lòng hảo tâm hơn: xin giúp ( gạo. muối. nước mắm. mỳ Tôm...vvv)


tụi em làm với cái tâm. ( lưu ý: không xin tiền. mọi người muốn giúp hãy mua nhu yếu phẩm cần thiết. gửi lên em em rất vui sẽ nhận ngay.) hoặc em chạy tới nơi để nhận


- call: 0909.49.4141 ĐC: c3.04 CC Tân phước, 153 lý thường kiệt P7 Q11


nói trước tụi em không nhận tiền 1 ai. ai lòng hảo tâm giúp cho chót... trên bình phước rất cần những thứ em liệt kê


đây linh goog Drive hình ảnh. năm trước tụi em đi.


https://drive.google.com/open?id=0BynuUl58IeJFdllyZ0VRNHVTUWM


webtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtretho