Lâu lâu lắm rồi mới quay lại WTT, Reg nick từ ngày đầu WTT mới thành lập, bao vui buồn một thủa, quay lại con cái đã lớn và trưởng thành cả rồi. Cảm giác thật quen thật lạ. Bạn bè cũ đâu hết cả, chỉ còn lại mỗi mình nơi đây.