Lâu lắm rồi hôm nay mới vào web, thấy nick này mình lập cũng lâu rồi mà chẳng hoạt động gì, định lập cái khác để tham gia cùng mọi người nhưng thôi. Từ này chăm chỉ vào để đọc thông tin cũng như tâm sự cùng các mẹ.