Bất chước thi sĩ Vũ hoàng Chương, ông viết "Ta đã làm chi đời ta", tôi thật sự không biết tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?


Không hẳn là một câu chuyện có đầu có đuôi mạch lạc, tôi không đủ khả năng viết được như thế. Đây chỉ là những mẩu ghi chép rời rạc, ngẫu hứng kể về câu chuyện của tôi.