Hôi ưc 1: Bụi bay vào măt.


Anh và cô ây yêu nhau đươc 2 năm 2 tháng.Cô luôn luôn ngôi phía sau và ôm anh thât chăt môi khi trên đuong. Cả hai đeu không đeo kính đi đuong, nhưng thât kì lạ vì sao bụi chỉ toàn nhăm cô mà bay đay vào măt.


Măt cô bé hơn măt anh, vây mà chỉ toàn cô la oai oải:


“Cái gì bay vào măt em rôi, không mơ3 ra đuoc”


Anh vừa nói vưa trêu:


“Tại sao anh chơ mà không bị, em ngôi sau, măt bé thê mà cư bi bui vao mat hoài”


Cô giạn dư dam vào lưng anh rôi noi:


“Giơ làm sao, khong mo măt dc, chảy nươc măt rôi”


Anh nói vơi giọng đieu rât thât bảo:


“Em đe tay bên trái duôi thang ra roi bâm ngón giong nhu ngta làm phim kiêp hiêp ak, tư nhiên sẽ hêt thôi”


Cô hỏi lại: “Anh đua hay thât ak”


Anh nói quả quyêt: “Thât, anh toàn làm vay”


Cô không thac mac làm thât nhưng k hêt, cô tưc toi: “Tại sao van chua hêt?”


Anh nói có vẻ dac chí lam: “Em làm thât ah, ha ha ha, sao em dê tin nguoi vay”


Cô phung phịu nói: “Vì là anh nói, nên em tin hêt. Vì em tin anh. Vay mà dám lưa em.” Cô hư môt tiêng.


Anh vôi vàng nói: “kaka, đua anh xem nào” Anh dưng xe lại, mơ mat co ra xem, roi thôi thoi vài cái, sau đo a nói:


“Anh không thây gì hêt, giơ neu em thay xôn cho nào em hay lay tay xoay xoay nhẹ nhàng tu tu tu cho xon toi đau mat, bụi ban se theo vây di ra, thì em se het xon ngay thôi”


Vưa noi anh vua bieu dien cho cô xem. Cô tròn mat ngạc nhiên hỏi anh: “Thât hả?”


Anh cươi khà khà, bảo: “Thât, không chọc em nua đau”


Cô nhìn vào gương xe, làm theo, và thây 1 em bông cỏ bé xiu den thui. Cô lây ra đua anh xem: “Hay that đo, hêt xôn rôi”


Anh nhìn cô cươi roi dăn: “Sau này em cu làm vay, chư đung dụi mat, sẽ làm ton thuong giac mat, hieu hk, haha”


Đen bây giơ cô van áp dụng cách này, và nó that su hieu quả. Cảm on anh rât nhieu, nguoi cô yêu hơn cả bản thân mình.


P/s: Vì lỗi word, nên có một số chỗ không thể gõ dấu được. Thanks for reading.