Đang ngồi viết bân quơ tự nhiên sực nghĩ, ơ thế lỡ ngày vô tình trông thấy người yêu cũ thì mình sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ thấy bình thường, hay thấy tim đập loạn xạ, hay là tức giận. Mình cũng khá tò mò về điều này. Vì khi nói chuyện thì mình thấy bình thường khi nhắc về người cũ. Nhưng thật sự khi gặp thật ngoài đời thì sẽ thế nào. Vì khó nói trước được điều gì lắm. Mình không nghĩ sẽ bình thường được vì dù gì cũng từng yêu quá nhiều, làm bạn chắc chắn không rồi. Nhưng chắc vô tình thấy nhau nhưng phải coi nhau như người xa lạ thì cũng buồn nhỉ.