Một người đang hạnh phúc ấm êm bên một người.


Còn....một người vẫn nơi đây,,,Vẫn ôm những nỗi buồn tổn thương,và những kỉ niệm xưa.


Loading interface...Gởi từ ứng dụng Webtretho của VyNnguyen


Loading interface...Gởi từ ứng dụng Webtretho của VyNnguyen